מילא פרומברג בע"מ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

גלאי דופלר

 
 

חברת מילא פרומברג בע"מ מציגה את החסכונית דגם דופלר