מילא פרומברג בע"מ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M301PLASH

 
 

גלאי אינפרה אדומה

 
 

חסכונית משולבת עם שעון אסטרונומי מובנה תוצרת מילא פרומברג בע"מ הכוללת פתרון שבתות וחגים